www.primalink.nl

 

DISCLAIMER
  Op deze website van Primalink zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

   

   

 1. Primalink heeft de zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Primalink staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Primalink aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Primalink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

   

 2. Primalink garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Primalink niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Primalink wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

   

 3. Website's die een betaalde aanmelding doen en aan de voorwaarden voldoen worden op voorkeursplaatsen geplaatst.

   

 4. Website's moeten aan de voorwaarden voldoen die gesteld zijn op de pagina Link toevoegen.
  Websites die aan een minimale pagerang moeten voldoen worden gecontroleerd op een wederkerige link die vanaf de identieke indexpagina benaderbaar moet zijn.

   

 5. Verwijzigingen, links en beeldmateriaal die door de webmaster van Primalink zelf zijn geplaatst en inbreuk zouden maken op bepaalde rechten zullen na bericht verwijderd worden. Vermeldingen van website's die door andere worden aanbevolen worden geplaatst indien deze binnen de context van de desbetreffende site passen(ter beoordeling webmaster) en een link plaatsen. Indien na 1 maand blijkt dat geen link is geplaatst wordt de desbetreffende link zonder bericht verwijdert.

   

 6. De informatie in advertenties op de website Primalink zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende adverteerder. Primalink kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

   

 7. Deze website plaatst geen adult , 18+ , gok en pornografische weblinken. Ook websites in ontwikkeling (under construction) worden geweigerd.

   

  Copyright
  Primalink, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

   

  Linken
  Linken en verwijzen naar de site van Primalink op het internet mag altijd. Primalink stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

   

  webmaster

  Copyright 2006 - 2014 All rights Reserved.

  Hoe is het weer? Komt er zon, sneeuw of regen!
  Wat doen de files en het weer vandaag
  Weer vandaag!